​​​CreditUP Elastyczny proces kredytowania od końca do końca

Tło 

«CreditUP» internetowy pożyczkodawca założony w 2016 roku z nastawieniem na obsługę niebankowych klientów udzielających im chwilówek na określoną kwotę.

Więcej szczegółów o firmie można znaleźć pod linkiem: https://creditup.com.ua/

CreditUP dba o swoich klientów i stara się pozyskać ich lojalność. Główną misją firmy jest udzielanie natychmiastowej cywilizowanej pomocy finansowej wszystkim, którzy jej potrzebują.
CreditUP jest przekonany, że w przyszłości światem będzie rządzić technologia, a nie biurokracja. A usługa zbudowana dla CreditUP to mały fragment tej przyszłości, dostępny już dziś.

Wyzwanie

Firma potrzebowała kompleksowego, elastycznego rozwiązania, aby zautomatyzować cały proces udzielania mikrofinansów i procedury operacyjne, aby objąć cały kraj w pełni cyfrowymi produktami kredytowymi za pośrednictwem dostawcy technologii kredytowej w chmurze.

System musiał być zdolny do uruchamiania wysokowydajnych modeli scoringowych w czasie rzeczywistym 24/7

Rozwiązanie

CreditUP zwrócił się do firmy Compassway, aby stworzyć zautomatyzowane, zunifikowane podstawowe rozwiązanie mikrofinansowe.

Ich system miał zapewniać następujące zadania:

    1. Zmniejszenie liczby operacji „ręcznie” wykonywanych przez pracowników,

    2. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków kredytowych

    3. Minimalizowanie ryzyka kredytowania kredytobiorców

    4. Poprawa jakości portfela kredytowego i przewidywalność jego dynamiki.


Potrzebowali skalowalnego rozwiązania, które za pomocą odpowiedniej technologii mogłoby wesprzeć złożone i rozwijające się operacje organizacji, a także zautomatyzować rejestrację klientów. Ich przestarzały system nie obejmował wielu podstawowych funkcji, takich jak scentralizowane zarządzanie portfelem, rachunkowość finansowa, sprawozdawczość statutowa, zarządzanie funduszami, zarządzanie aktywami/pasywami itp., które były bardzo potrzebne.

Dlatego otrzymaliśmy zadanie wdrożenia niezbędnego systemu, który będzie obejmował:

    1. Rozwój interfejsów użytkownika (Klient, Użytkownicy o różnych rolach i prawach dostępu);

    2. Opracowanie systemu wprowadzania i przetwarzania Wniosków poprzez stanowiska pracy specjalistów Spółki;

    3. Opracowanie systemu pozyskiwania informacji o Kliencie z wewnętrznych baz danych Spółki;

    4. Opracowanie wewnętrznej hurtowni danych ze źródeł zewnętrznych do ponownego wykorzystania w podejmowaniu decyzji;

    5. Automatyzacja podsystemu podejmowania decyzji o udzieleniu Pożyczki (Decision Engine) w trybie w pełni automatycznym, ręcznym i kombinowanym;

    6. Opracowanie automatycznego uczenia się podsystemu podejmowania decyzji o udzieleniu Pożyczki (uczenie maszynowe);

    7. Opracowanie interfejsu do ręcznej zmiany parametrów pracy podsystemu do podejmowania decyzji o udzieleniu Kredytu;

rozwój systemu monitorowania kredytów (monitoring spłat, monitorowanie kondycji finansowej i czynników ryzyka, monitorowanie zabezpieczeń);

     8. Rozwój systemu obsługi przeterminowanych długów;

    9. Opracowanie systemu raportowania;

    10. Opracowanie systemu zarządzania procesami biznesowymi;

    11. Rozwój podsystemu nadawania uprawnień użytkownikom;

    12. Automatyzacja podsystemu rejestrowania działań Klientów i Użytkowników;

    13. Automatyzacja podsystemu naliczania odsetek i interakcji z programem księgowym Spółki.

Wynik

Zabraliśmy się do pracy, a efektem było stworzenie kompleksowego rozwiązania, które automatycznie pokrywa główne wymagania firmy na rynku ukraińskim. Poradziliśmy sobie w pełni z zadaniem i na chwilę obecną możemy powiedzieć, że CreditUP to nie tylko nowoczesna usługa online do szybkich pożyczek, ale także zaawansowana firma informatyczna z licencją finansową, pracująca z innowacyjnymi technologiami oceny ryzyka. Ciągły wzrost i rozwój sprawia, że CreditUP jest najlepszy we wszystkim - najszybsze podejmowanie decyzji na terenie Ukrainy i najszybsze wydawanie kredytów na kartę bankową.

W maju 2017 r. rozpoczął się zakrojony na szeroką skalę projekt Bitwa Startupów „Czas na róg”, organizowany przez platformę inwestycyjną Startup.Network i UKRSIBBANK. Na tym wydarzeniu firma zajęła zaszczytne drugie miejsce wśród startupów. Ponieważ CreditUP wie, jak marzyć, pracować, wykorzystywać możliwości, tworzyć nowe technologie i nigdy nie zatrzymywać się przed trudnościami. I naprawdę kochają to, co robią.

Więcej szczegółów na temat projektu można znaleźć pod linkiem: https://battle.startup.network/events/302733/

Czym obecnie CreditUP różni się od banku? Przede wszystkim zaletą jest to, że firma udziela pożyczek online przez 365 dni w roku, o każdej porze dnia i nocy, czyli możesz otrzymać gotówkę na kartę 24/7. Jeśli posiadasz kartę bankową, NIP i paszport, CreditUP wyda pożyczkę natychmiast po wypełnieniu wniosku online.

Mówiąc najprościej, mieszkańcy Ukrainy mogą teraz łatwo ubiegać się o pożyczkę przez Internet na kartę bankową dowolnego banku na Ukrainie.