Sztuczna inteligencja

Zwiększ wydajność swojej firmy, stosując automatyzację pożyczek opartą na sztucznej inteligencji
Wykorzystaj najnowocześniejszą technologię AI do swoich potrzeb w zakresie punktacji. Zapewnij wiarygodność procesu podejmowania decyzji kredytowych, optymalizując ocenę zdolności kredytowej, nawet w przypadku kredytobiorców wysokiego ryzyka. Wykorzystaj w pełni zaawansowane uczenie maszynowe i głębokie sieci neuronowe, aby radykalnie poprawić dokładność i szybkość podejmowania decyzji kredytowych.
Algorytmy sztucznej inteligencji mogą również pomóc w łatwiejszym identyfikowaniu oszustw i stwarzają możliwości poprawy obsługi klienta w całym cyklu życia.
Przejście na algorytmy sztucznej inteligencji ma różne zalety, w tym zwiększoną dokładność, lepszą zgodność i doskonałą skalowalność, które mają znaczący wpływ na ogólną stabilność i sukces Twojej firmy. Korzystanie z algorytmów sztucznej inteligencji skutkuje bardziej predykcyjnymi, dokładnymi modelami, co prowadzi do większych zarobków, niższych strat i bardziej aktualnych ocen ryzyka. Algorytmy sztucznej inteligencji mogą również pomóc w łatwiejszym identyfikowaniu oszustw i stwarzają możliwości poprawy obsługi klienta cały cykl życia.

Wartość zintegrowanej platformy do wdrażania technologii AI

The advantages of AI decisioning
The advantages of AI decisioning
1. Platforma niezależna od danych, która może zintegrować i ulepszyć istniejące zestawy danych z dowolnym innym rodzajem zestawu danych (tj. wieloma typami alternatywnych danych).

2. Ta bezproblemowa integracja z szeroką gamą źródeł danych promuje włączenie finansowe, zarządza uprzedzeniami i zwiększa potencjał predykcyjny modeli.

3. Dzięki zintegrowanej platformie, która obejmuje dane, sztuczną inteligencję i decyzje, modele są budowane i wdrażane na tej samej platformie, zapewniając bezproblemową integrację danych i modeli, minimalizując opóźnienia w przekodowaniu i zapewniając optymalną wydajność modeli.
4. Optymalizacja algorytmów Monitorowanie modelu i ciągła pętla sprzężenia zwrotnego pomagają w precyzyjnym dostrajaniu decyzji pod kątem ciągłej optymalizacji.

Wykrywanie oszustw w aplikacjach kredytowych

Machine learning algorithm in loan applications
Machine learning algorithm in loan applications

1. Podejmuj mądrzejsze decyzje ubezpieczeniowe i przyspieszaj proces zatwierdzania dzięki automatycznej identyfikacji fałszywego wniosku kredytowego.

2. Wykorzystanie algorytmu uczenia maszynowego do identyfikacji różnych wzorców oszustw w transakcjach finansowych.

3. Ustanów powiązania z wcześniejszymi działaniami na kontach , pożyczkami lub liniami kredytowymi, które nie zostały wykorzystane, i analizuj dane geolokalizacyjne, aby wykryć wszelkie rozbieżności w wykrywaniu oszustw.

Korzyści z wdrożenia Compassway AI

Zarządzanie portfelem kredytowym

1. Zmniejszyć miarę ryzyka portfela utrzymując jego dochód powyżej wartości początkowej. 

2. Maksymalizuj dochód portfela utrzymując jego miarę ryzyka niższą od wartości początkowej. Rozważana tutaj miara ryzyka to VaR z ustalonym poziomem ufności.

Algorytmy samouczące
Wybierz najodpowiedniejsze algorithms spośród szerokiej gamy opcji, w tym drzew decyzyjnych ze wzmocnieniem gradientowym, losowych lasów i głębokich sieci neuronowych, w zależności od charakteru zestawu danych.
Skalowalność

Skróć czas programowania z miesięcy do dni dzięki automatycznemu szkoleniu, testowaniu, monitorowaniu i kontrolowaniu swojego modelu.

Łatwość wdrożenia
Wykorzystanie zintegrowanej platformy umożliwia bezproblemowe wdrażanie, umożliwiając firmom szybkie i skuteczne działanie.

CO MÓWIĄ
KLIENCI